Misją która przyświeca nam podczas tworzenia i rozwijania serwisu Dartopolis, jest popularyzacja wspaniałej gry jaką jest dart w naszym kraju. Cel ten chcemy realizować budując polską społeczność graczy, miłośników i pasjonatów, dzięki czemu nowe osoby zainteresowane większym poznaniem tej dyscypliny będą mogły poznać ogromną rzeszę osób z którymi będą w stanie dzielić i rozwijać wspólną pasję nie zważając na dzielący ich dystans w świecie rzeczywistym. Nasz portal posiada obecnie kilka segmentów darterskich, które planujemy stopniowo rozwijać, oraz dodawać nowe, tak by każdy użytkownik mógł poznać darta nie tylko jako grę lub sport, lecz także jako świetną zajawkę.